Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ

Meie põhisuund on pakkuda kvaliteetset õigusabi ja juriidilist nõustamist kõigis äri- ja lepingu- ja haldusõigusega seotud valdkondades. Oluliseks peame ka pidevat erialast arengut ja täiendkoolitust, mida on võimaldanud Eesti Juristide Liidu ja teistel õigusala täiendkoolitustel osalemine. Oleme asjatundlik ja nooruslik õigusbüroo. Suhtleme klientidega vahetult ja hoiame töö käigus kontakti, et saavutada alati parim lahendus. Tasuta nõustamine vähekindlustatud inimestele. 

 

Teenused

• Kliendi suuline nõustamine, probleemi õiguslik analüüs, konsultatsioonid, notariaalsete tehingute ettevalmistamine, abi notari juures

• Kliendi esindamine kohtus tsiviil- ja haldusõiguslikes vaidlustes

• Õigusabi haldusõiguses: avalik-õiguslike vaidluste lahendamine, haldustoimingute, aktide vaidlustamine, toimingute tegemisele sundimine jne

• Abi lepinguõiguses: lepingute jt dokumentide koostamine ja nende õiguslik analüüs, kohtuvaidlused

• Õigusabi äriõiguse valdkondades: äriühingute asutamine, ümberkujundamine, liitumine, likvideerimine, omanikevahetusega seotud tehingud jms ning nendega seotud küsimuste õiguslik analüüs

• Inkasso: abi probleemse kliendi haldamises. Võla väljanõudmine, järelevalve võla tasumisel

Perekaart

perekaart-reinson.jpg 

Meil kehtib perekaart. Teenustest - 70 %